logo

Rozpoczęliśmy wdrażanie systemu oprogramowania wspomagającego elektroniczny obieg dokumentów. Cały projekt oparty został o model SaaS (oprogramowanie jako usługa).

Rejestruj i udostępniaj dokumenty on-line

DMS 24 jest systemem on-line wspierającym obieg dokumentacji zewnętrznej i wewnętrznej Twojej firmy.
Rejestruj wiele rodzajów dokumentów przypisując im indywidualne szablony. Dzięki temu możesz tworzyć niezależne struktury bazy wiedzy z zebranych informacji. Ustalaj ścieżki obiegu dokumentów definiując role jakie pełnią w nim użytkownicy. Jednocześnie śledź życie dokumentu i na bieżąco analizuj zbierane informacje. Zarządzaj zebranymi informacjami tworząc rejestry i zestawienia danych zgodnie z Twoimi potrzebami za pomocą wbudowanych narzędzi.
Zintegruj DMS 24 z Twoim systemem zarządzania firmą w celu sprawnego przekazywania
niezbędnych i kluczowych informacji dla głównych procesów organizacji.

nastrone1